วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

ดูข้อมูลประวัติบุคคลและข้อมูลเงินเดือน

กำลังพลแต่ละนายสามารถเข้าดูข้อมูลประวัติบุคคลและข้อมูลเงินเดือนได้ โดยเข้า url : www.arty21.com/e-battalion โดยใช้ชื่อเข้าระบบเป็นหมายเลขประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านเป็นหมายเลขประจำตัว ๑๐ หลัก
เมื่อเข้าสู่หน้าเพจประวัติตัวของกำลังพล กำลังพลสามารถดูข้อมูลของตัวเองเพื่อตรวจสอบควมถูกต้อง
ตามหัวข้อดังภาพโปรแกรม Firefox เพื่อเริ่มต้นใช้งาน E-Battalion

การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion
๑. เข้าใช้งานโดยโปรแกรม Firefox  เพื่อเริ่มต้นใช้งาน


หาไม่มี Firefox ให้ทำการดาวห์โหลดและติดตั้ง เพื่อใช้งาน ได้ที่ 
การติดตั้ง Firefox บน Windows