วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

โปรแกรม Firefox เพื่อเริ่มต้นใช้งาน E-Battalion

การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion
๑. เข้าใช้งานโดยโปรแกรม Firefox  เพื่อเริ่มต้นใช้งาน


หาไม่มี Firefox ให้ทำการดาวห์โหลดและติดตั้ง เพื่อใช้งาน ได้ที่ 
การติดตั้ง Firefox บน Windows
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น